Podstawy ochrony własności intelektualnej - strona przedmiotu dla I roku studiów

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski


Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym!
Rejestracji można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.
Proszę zadbać o to, by być zapisanym do jednej z istniejących grup oraz zamieścić w swoim profilu USOS aktualny adres e-mail.
Po rozesłanym przeze mnie zawiadomieniu o terminie testu, należy niezwłocznie sprawdzić możliwość dostępu do kursu, a o ewentualnych problemach poinformować mnie.

Prezentacja z wykładu (PDF, zawiera linki)

Test zaliczeniowy - informacje

Strona przedmiotu w USOS

Informacje dla osób, które chcą uznania równoważności przedmiotu z innego kierunku lub uczelni