Znaki towarowe (ZT)


Znaki animowane (ruchome obrazy)

Zwykle sekwencja kilku zdjęć, która NIE składa się na płynny animowany obraz.

Kategoria: znak inny.

Opis, dodany do sekwencji, wyjaśnia efekt multimedialny oraz wyznacza zakres ochrony.

W zgłoszeniu określamy ZT oraz towary, dla których ZT jest przeznaczony.

1 zgłoszenie - 1 znak.

1 znak - 1 zestawienie kolorów.


Znaki pozycyjne

Określone przez miejsce, w którym się pojawiają.


Gest


Znaki dźwiękowe

Zapis nutowy, opis

Sonogram


Znaki zapachowe

Chromatografia, elektroniczny nos - kłopoty


Znaki smakowe

brak udanych rejestracji (poza jedną już wygasłą)


Znaki dotykowe


Przeszkody rejestracji ZT

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
- Rozp. 207/2009 art 7
- Dyrektywa 2008/95/WE art 3
- PWP art 129 131

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji (bez względu na towar/usługę - nie do końca...):
- znak wyłączony spod ochrony (brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej - niejednolite, niedookreślone),
- brak dostatecznej zdolności odróżniającej (jednak w przypadku danego towaru...); znaki niedystynktywne, opisowe, wolne sensu largo.

Wtórna zdolność odróżniająca (Secondary Meaning).

(Bez sensu ta klasyfikacja - bezwzględne, a jednak dla danego towaru. Może da się z tego wybrnąć rozróżniając "rodzaj towaru" od "towaru".)

Znaki nierejestrowalne: oficjalne, urzędowe, mylące, o wysokiej symbolice, wynikające z charakteru towaru (kształt piłki dla piłki), znacząco zwiększające jego wartość (wtedy powinno być WP),

Przeszkody związane z używaniem znaku: narusza cudze prawa, naruszające dobre obyczaje (symbole narodowe, religijne), zgłoszone w złej wierze.

Względne podstawy odmowy rejestracji (dla określonego towaru/u):
- naruszenie wcześniejszych praw ochronnych na ZT (ZPZ) lub OG.

Znak powszechnie znany (ZPZ) - automatycznie prawo ochronne (bez rejestracji).

2 lata - karencja po wygaśnięciu ochrony ZT (chyba że prawa wygasły przez nieużywanie przez 5 lat).

Naruszenie prawa ochronnego (PWP 296) (bezprawne używanie w obrocie gosp.).

Ocena naruszenia (orzecznictwo i doktryna):
- zestawienie znaków,
- ogólne wrażenie,
- szczegóły,
- warstwy (słowna, graficzna, dźwiękowa),
- podobieństwa,
- siłę odróżniającą,
- znajomość, renomę,
- warunki obrotu towarów (czy masowo dystrybuowany, jednorodzajowość),
- model przeciętnego uczestnika rynku.

Znak renomowany.
Naruszenie - dla jakichkolwiek towarów, jeśli skutkuje nienależnymi korzyściami lub szkodliwe dla renomy (PWP 296p.2.3).

Pauperyzacja, degeneracja znaku - zamiana jednostkowej nazwy na gatunkową lub rodzajową.

Udzielenie praw wyłącznych (prawa ochronnego na ZT) jest efektem zbadania, czy oznaczenie ma zdolność rozróżniającą i czy nie ma przeszkód.

Wyczerpanie prawa

Ograniczenia prawa

Wygaszenie prawa (przedmiotem działań jest znak ważny, jego ochrona ustaje ze względu na upływ czasu, zrzeczenie się lub brak używania)

Unieważnienie prawa (znak był od poczatku nieważny, udzielono ochrony wbrew przeszkodom rejestracyjnym)
w trybie spornym (kontradyktoryjny)

Przeważnie zarzutowi o naruszenie prawa towarzyszy wniosek o unieważnienie prawa.

Względne lub bezwzględne przeszkody rejestracji

Przeszkody przy unieważnieniu

Można mieć prawo, którego nie mozna używać. Np. zarejestrowana nazwa, która narusza np. ustawę o ochronie uczciwej konkurencji.

Przeszkody rejestracyjne

Egzamin:
- Zdolność odróżniająca znaku towarowego (definicja, funkcja ZT, kiedy brak zdolności 129, wtórna zdolność odróżniająca, urząd powinien brać bezwzględne przeszkody rejestracyjne, może wziąć względne przeszkody rejestr)
- Ustanie bytu prawnego chronionych ZT (wygaszenie, unieważnienie, wybrane przykłady unieważnienia)
- Naruszenie prawa do chronionego ZT 296