Warunkiem przystąpienia do testu oraz uzyskania zaliczenia jest zarejestrowanie się na przedmiot w USOS przed otwarciem testu w terminie zerowym!
Rejestracji można dokonać samemu (w wyznaczonych terminach) lub za pośrednictwem Dziekanatu.
Proszę zadbać o to, by być zapisanym do jednej z istniejących grup w ramach przedmiotu oraz wpisać w swoim profilu w USOS aktualny adres e-mail.
Po rozesłanym przeze mnie zawiadomieniu o terminie testu, należy niezwłocznie sprawdzić możliwość dostępu do kursu, a o ewentualnych problemach poinformować mnie.
Niespełnienie powyższych warunków może skutkować stratą terminu zaliczenia.

Test udostępniam na uniwersyteckiej platformie Kampus (COME UW) w trzech terminach: zerowym, pierwszym (sesja egzaminacyjna) oraz drugim (poprawkowa sesja egzaminacyjna).

"Test zaliczający (0)" - termin zerowy - był dostępny od 27 do 28 listopada 2017 r.

"Test zaliczający (1)" - pierwszy termin - będzie dostępny od 31 stycznia do 1 lutego 2018 r.

"Test zaliczający (2)" - drugi, ostatni termin - będzie dostępny od 20 do 21 lutego 2018 r.

Test składa się z 20 zadań. Należy poprawnie rozwiązać co najmniej 18. Z dwóch możliwych podejść w danym terminie wybierane jest lepsze.
Limit czasu: 70 min.

Test znajduje się na platformie Kampus (COME UW) w kursie o skrócie 1100-1#POWI_2017/18Z

Podstawy ochrony własności intelektualnej (1100-1#POWI) (semestr zimowy 2017/18)

Po wybraniu powyższego linku i zalogowaniu się należy wybrać "Test zaliczający (...)". Jeśli nie traficie Państwo od razu na stronę kursu, to należy go wybrać w ramce "Nawigacja" => "Moje kursy".

Życzę powodzenia!
Piotr Nieżurawski

Główna strona przedmiotu