Oznaczenia geograficzne (OG)


Należą do kategorii Prawa własności przemysłowej.

Nazwy rodzajowe nie są chronione (np. koszula hawajska).

Oznaczenia fantazyjne - znaki towarowe (np. pióro Montblanc).

Funkcje oznaczeń geograficznych: informują o pochodzeniu towaru z określonego obszaru geograficznego, regionu (przeważnie mniejszego niż kraj). Np. turron z Alicante, zegarki szwajcarskie, champagne, oscypek (nazwa i wygląd skojarzenie z towarem i pochodzeniem - ser z Podhala). Funkcje:
- informacyjna,
- odróżniająca,
- reklamowa,
- gwarancyjna (jakościowa).
Informacyjna + odróżniająca = oznaczenie pochodzenia.

Pasożytnicze wykorzystywanie renomy oznaczenia geograficznego.

W świadomości przeciętnego konsumenta - związek oznaczenia z towarem (znaki towarowe i oznaczenia geograficzne), zazwyczaj pozytywne skojarzenia.

OG jest dobrem wspólnym danego regionu, prawo zbiorowe.

Problem z wodą Nałęczowianka - błędnie zarejestrowany jako ZT. ZT to wizytówka producenta a nie regionu.

Specyfikacja produktu regionalnego obowiązuje wszystkich producentów, oni sami ją ustalają.

OG rejestruje się jedynie w formie słownej.

Degeneracja - przekształcenie OG w nazwę rodzajową.

Klasyfikacje OG:
- zwykłe ("Ciasteczka lubelskie"), jakościowo neutralne, nie rejestruje się ich,
- kwalifikowane ("Prosciutto di Parma"), informują o jakości towaru, rejestrowalne,
 • bezpośrednie ("Chleb lubelski"),
 • pośrednie (oscypek, feta),
+ słowne, rejestrowalne,
+ słowno-graficzne, nierejestrowalne,
+ graficzne, nierejestrowalne.

Nie ma dualizmu ochrony - jest jednolita ochrona europejska. Nie można chronić OG w UPRP (poza produktami przemysłowymi i napojami spirytusowymi).

Albo coś jest OG, albo ZT.

Modele ochrony:
- przez rejestrację, prawa wyłączne i bezwzględne, podmiotowe (510/2006 prawo EU),
- przez używanie, ochrona deliktowa (UZNK, prawo RP).

RP jest sygnotariuszem: konwencja paryska, porozumienie madryckie, TRIPS, umowy dwustronne.
EU: rozporządzenie Rady 510/2006, wina 479/2008, napoje spirytusowe rozporządzenie PE i R 110/2008.
Prawo polskie: ustawa z 17 grudnia 2004 o rejestracji, ustawa z 16 kiwetnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UZNK), ustawa z 30 czerwca 2000 prawo własności przemysłowej (PWP).

Terminologia:
- geogr. ozn. pochodzenia,
- OG,
- ozn. pochodzenia geogr.,
- ozn. pochodzenia,
- określenia pochodzenia,
- nazwy poch.,
- nazwy geogr.

(gozp, ozg (ozp (OG sensu stricte - już tylko kwalifikowane (NP))))

ozp - wskazują miejsce pochodzenia (made in China).
OG - ozp + przesłanka jakościowa (np. renoma) towaru może być przypisana pochodzeniu geog.
NP - OG, jakość wynika ze środowiska geograficznego (czynniki geogr.+ludzkie), wszystko produkty+produkcja regionalnie.

EU, rozporządzenie Rady 510/2006
Geneza: chciano obniżyć dotacje na rolnictwo, w zamian zachęcając do podwyższenia jakosci produkcji i zysków poprzez ochronę produktów regionalnych.
Cele:
- zwiększenie i dywersyfikacja dochodów rolników
- ochrona praw wł. przem.,
- wprowadzenie jednolitego EU systemu,
- ochrona konsumentów,
- promocja produktów EU,
- zapewnienie uczciwej konkurencji.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) curia.europa.eu
EU baza OG: ec.europa.eu/agriculture/quality/

Zakres przedmiotowy:

 • rozporz. 510/2006 - Produkty rolne (sery, mięso, wiklina, korek) i środki spożywcze (piwo, chleb, musztarda),

 • inne rozporz. - wina, napoje spirytusowe, wody mineralne (od 2014 tutaj), produkty przemysłowe.

Wyjątek - nazwy pośrednie też mogą być rejestrowane, jeśli są kwalifikowane (oscypek).

Nie rejestruje się:
- nazw rodzajowych,
- nazw kolidujących z nazwami odmian roślin lub ras zwierząt,
- nazw kolidujących z renomowanymi ZT,
jeśli może to wprowadzić konsumenta w błąd.

Nazwa rodzajowa - mimo iż nazwa była zwązana z jakimś regionem, ale stała się powszechną nazwą produktu w EU.

Parmezan - KE sama wszczęła postępowanie przeciwko Niemcom.

Feta - KE zaskarżona przez Niemcy, Francję, Danię. ETS przyznaje rację NFD. Badanie, jednak nie rodzajowa.

Bavaria - Bayerisches Bier: KE OG wprowadzono mimo istniejącego ZT w Holandii.

Procedura rejestracji:
- uproszczona, już nieaktualna,
- zwykła, przed organami państwa: grupa > minister ds rolnictwa (publikuje zgłoszenie) > KE.

Zastrzeżenie - na etapie krajowym (30 dni), do ministra rolnictwa > rada.

Sprzeciw - na etapie KE (6 miesięcy) tylko obcokrajowcy.

Wniosek rejestracyjny:
- nazwa + adres grupy,
- specyfikacja produktu:
 • nazwa,
 • opis produktu,
 • określenie obszaru geog.,
 • dowód pochodzenia,
 • metoda produkcji,
 • związek jakość-pochodzenie,
 • organy kontrolne,
 • zasady etykietowania,
 • inne.
- jednolity dokument (skrócona specyfikacja + związek ze środowiskiem geogr.).

EU oznaczenia - symbole graficzne OG i NP.

Zminy specyfikacji możliwe w uzasadnionych przypadkach.

Kontrole: urzędowe (IJHARS), zgodności ze specyfikacją.

Krajowe prawo może chronić jedynie niekwalifikowaną nazwę. Kwalifikowana MUSI być zarejestrowana i chroniona prawem EU.